In cadrul perioadei de programare 2014 – 2020 există două programe de finanțare complementare care vizează Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Cele două programe de finanțare sunt:

  • Prioritatea de investiții 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” din cadrul Programului Operațional Regional (POR), și
  • Sub-măsura 7.6 ”Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Prin prioritatea de investiții 5.1 se vor finanța ”restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban”. Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 100.000 euro și 10.000.000 euro, cu o cofinanțare proprie a beneficiarului de minim 2%.

Prin sub-măsura 7.6 se va oferi sprijin financiar pentru ”protejarea, prin întreținere, restaurare și modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale ‐ cămine culturale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local”. In acest caz sprijinul nerambursabil nu poate depăși 500.000 euro, iar cofinanțarea proprie a beneficiarului pornește de la 0%.

Prin ambele programe de finanțare pot fi finanțate obiectivele de patrimoniu care se regăsesc în Lista patrimoniului mondial, Anexa A conform HG nr.493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea patrimoniului mondial și Lista monumentelor istorice, actualizată prin Ordinul ministrului culturii aflat în vigoare la data depunerii cererii de finanțare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric.

Solicitanții eligibili pot fi:

  • Unităţi administrativ-teritoriale
  • Unitățile de cult
  • ONG-uri
  • Parteneriate între aceste entități

Pentru informații suplimentare legate de aceste programe de finanțare vă stăm la dispoziție.