In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336/08.05.2014 a fost publicată HOTĂRÂREA nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

În baza acestui act normativ societățile comerciale din România pot primi un ajutor de stat dacă printr-o investiție inițială creează minimum 10 noi locuri de muncă pentru aceeași locație a realizării investiţiei, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.

Lucrător defavorizat reprezintă orice persoană care se află în una din următoarele situaţii:

(i)                  nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;

(ii)                are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;

(iii)               are vârsta peste 50 de ani;

(iv)               nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (ISCED 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă remunerat;

(v)                provine din familie monoparentală, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;

(vi)               este membru al unei minorități etnice și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă, pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;

(vii)             este recunoscută ca persoană cu handicap conform legislaţiei naţionale.

Locurile de muncă pot fi create doar după emiterea acordului de principiu pentru finanțare și trebuie să fie menţinute pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate prima dată, în cazul întreprinderilor mari, respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Cost salarial eligibil reprezintă costul salarial cuprinzând salariul brut până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensității maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel:

–          pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest și Centru intensitatea maximă a ajutorului de stat este 50% dar nu mai mult de 37,5 milioane euro

–          pentru regiunea Vest si județul Ilfov intensitatea maximă a ajutorului de stat este 35% dar nu mai mult de 26,25 milioane euro

–          pentru București intensitatea maximă a ajutorului de stat este 15% dar nu mai mult de 11,25 milioane euro în perioada 2014-2017, respectiv 10% dar nu mai mult de 7,5 milioane euro în perioada 2014-2017

Pentru această schemă de ajutor de stat se pot emite acorduri pentru finanțare până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Pagina web a ajutoarelor de stat gestionate de Ministerul Finanțelor Publice este http://www.mfinante.gov.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii.

Pentru detalii privind ajutoarele de stat oferite de Guvernul României vizitați pagina web http://www.ajutordestat.ro/.

Pentru detalii privind obținerea unei finanțări pentru crearea de locuri de muncă echipa CONSULT AFACERI vă stă la dispoziție.