Project Description

Proiectul „Construire scoală gimnazială Dumbravița”, cod SMIS 120328, este finanțat prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale.

Valoarea finanțării nerambursabile este 7,019,741.96 lei.