Proiectul „Construcție creșă în comuna Dumbrăvița”, cod SMIS 122397, este finanțat prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale. Valoarea finanțării nerambursabile este de 2,207,890.93 lei.