Project Description

Proiectul „REABILITARE REȚEA APĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA JUD. TIMIȘ” este finanțat prin PNDR 2014-2020 prin măsura 7.2 și beneficiază de asistență financiară nerambursabilă de 7.230.372,81 lei